LabNode.org Laboratory - Laboratorium informatyki, matematyki, chemii, mechaniki, elektroniki - mgr inż. Rafał Oleśkowicz
Żeby zwiększyć rozmiar czcionki wybierz z klawiatury Ctrl i + (plus) żeby zmniejszyć Ctrl i - (minus).

Projekty unijne

Trwa rekrutacja do projektu "Staż i praca? To się opłaca!"

Harmonogram form wsparcia

log


Zapraszamy osoby w wieku 18-29 lat (nie uczące się, nie pracujące, w tym osoby
z niepełnosprawnościami) do udziału w nowym projekcie. „Staż i praca? To się opłaca!”

W ramach projektu oferujemy:

- doradztwo indywidualne,

- trening motywacyjny i kształtowania umiejętności społecznych,
- wsparcie psychologiczne,

- opracowanie Indywidualnych Planów Działań,

- szkolenia zawodowe przy uwzględnieniu indywidualnych predyspozycji i potrzeb rynku pracy,

- 4 miesięczne staże,

- zajęcia motywacyjne z coachem,

- pośrednictwo pracy przez cały okres realizacji projektu.

Rekrutacja trwa od 01.09.2019 do 31.03.2021


Szczegóły uzyskasz pod nr telefonu:

 790 382 587

oraz adresem email: 
 slaska.anir@gmail.comTermin realizacji projektu: 01.09.2019 - 30.06.2021

Dofinansowanie projektu z UE: 1 560 897,63 zł


Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie  
Formularz zgłoszeniowy do projektu
Harmonogram form wsparcia


Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” − informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Jeleń Mirela ŚLĄSKA AKADEMIA NAUKI i ROZWOJU, NIP: 6381573410, dalej „Administrator”.
Dane kontaktowe Administratora : E-mail: slaska.anir@gmail.com, tel. 534-860-120
2. Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:
a. w celu zawarcia i wykonania umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą, np. realizacji usługi szkoleniowej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. w celu wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w szczególności podatkowych, rachunkowych i sprawozdawczych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c. w celach będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawna prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. w celu :
- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
- statystycznych oraz dowodowych na wypadek potrzeby wykazania określonych faktów;
- oferowania Państwu przez nas nowych usług;
- monitorowania Państwa potrzeb w związku z projektami i szkoleniami,
- obsługi kierowanych do nas zgłoszeń i zapytań;
d. w przypadku realizacji projektów jako Beneficjent któremu dane zostały powierzone w celu realizacji obowiązków związanych z projektem, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych;
e. w pozostałym zakresie możemy przetwarzać Państwa dane w oparciu o pisemną zgodę.
3. Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków archiwizacyjnych szczególnie dokumentów dot. dofinansowań, refundacji, rachunkowych i podatkowych jak i innych przewidzianych przepisami prawa oraz w celach realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w celach dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umów – przez okres przewidzianych prawem przedawnień. Jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę (np. wykorzystanie wizerunku, marketing) dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa (np. urzędy, organy administracji, organy kontrolne), a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, kadrowe, płatnicze, doradcze, prawne, informatyczne, transportowe czy też nasi inni dostawcy i partnerzy z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu umów, podwykonawcy, wykładowcy i trenerzy prowadzący szkolenia w zakresie koniecznym do realizacji umów.
5. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, poprawiania danych;
c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
e. jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przez cofnięciem zgody.
6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poddawane profilowaniu ani nie będą przekazywane do spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.
7. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umów, realizacji usługi czy uczestnictwa w realizowanym projekcie.


Wróć   AktualnościUżywamy cookies m.in. w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszej strony (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

LabNode.org Laboratory - Laboratorium informatyki, matematyki, chemii, mechaniki, elektroniki - mgr inż. Rafał Oleśkowicz