LabNode.org Laboratory - Laboratorium informatyki, matematyki, chemii, mechaniki, elektroniki - mgr inż. Rafał Oleśkowicz

Szkolenia

Cennik szkoleń

 1. Coaching zespołu
4 dni – 4 000 zł

Coaching zespołowy jest procesem wspierania zespołów w osiąganiu zamierzonych celów poprzez poprawę wzajemnego działania oraz współpracy w obszarze realizacji zadań i relacji wewnątrz całego zespołu.
Dla kogo:
Coaching zespołowy jest przeznaczony dla zespołów zarządczych, zespołów sprzedażowych, zespołów projektowych oraz wszystkich kluczowych zespołów w organizacji, które chcą podnieść efektywność swoich działań i skuteczniej osiągać określone cele. Dla pracowników różnych działów, którzy w efekcie końcowym mają jeden wspólny cel.

Korzyści dla zespołu:
• Zbudowanie i umocnienie relacji pomiędzy uczestnikami coachingu.
• Poprawa komunikacji i zrozumienia wzajemnych zależności oraz ról w zespole.
• Rozwój nowych kompetencji i umiejętności oraz otwartości w obszarze doskonalenia się.
• Zrozumienie w obszarze współodpowiedzialności.
• Wzrost kreatywności na poziomie jednostki oraz całego zespołu.
• Wzrost efektywności zespołu, podejmowanie trafniejszych decyzji.
• Uczestnicy wychodzą z własnej strefy komfort dzięki czemu dostrzegają nowe możliwości i szanse.
• Szybciej osiągają zamierzone cele dzięki integracji zespołu.
• Wzrost zaangażowania, proaktywności i motywacji do działania.
Kluczem do osiągania lepszych rezultatów jest motywacja, która wynika ze wspólnego ustalania celów, odpowiedzialności za cele i wspólnej oceny wyników. Coaching zespołu to narzędzie umożliwiające ustalenie wspólnego celu oraz podziałów zadaniowych związanych z podnoszeniem jakości współpracy i komunikacji. Uwalnia potencjał i synergię zespołu.

Sytuacje, w których zespoły korzystają z zespołowego coachingu:
• Nowy zespół, który co dopiero powstaje i niezbędne jest wypracowanie reguł i zasad współpracy i komunikacji.
• Istniejący zespół ma trudności w funkcjonowaniu, które przejawiają się np. w sprawnym podejmowaniu decyzji, przyjmowaniu informacji zwrotnej i otwartej komunikacji, wewnętrznych konfliktach, nie realizowaniu celów, niedostatecznej dbałości o wyniki, braku zaangażowania, pozornej harmonii.
• Zespół potrzebuje określić wizję i cele biznesowe, które pozwolą wykorzystać potencjał zespołu, który przełoży się na wzrost biznesowy.
• Zespół ma określone cele potrzebuje natomiast wypracować i wdrożyć skuteczne rozwiązania i działania.
• Przed zespołem stoją ambitne cele i wyzwania, które wymagają zmiany w dotychczasowym sposobie funkcjonowania.
• Zespół potrzebuje uruchomienia własnej kreatywności i innowacyjności, przełamania schematycznego działania i myślenia.
Cele coachingu zespołowego :
• Celem zespołu jest dostarczanie rezultatów.
• Każdy członek zespołu chce być w zespole, który odnosi sukcesy.
• Członkowie zespołu chcą mieć swój udział w sukcesie .
• Cały zespół posiada wszelkie niezbędne zasoby, aby odnieść sukces.
• Zespół jest żywym organizmem, w którym zachodzą procesy grupowe oraz zmiany.


2. Psychologia biznesu
1 dzień – 1 400 zł

Cele szkolenia:

Poszerzenie perspektywy rozumienia mechanizmów psychologicznych decydujących o rezultatach kluczowych działań i wyzwań menedżera w obszarze zarządzania ludźmi, zespołami, procesami pracy, karierą, rozwojem, sobą oraz organizacją.
- Zapoznanie z osiągnięciami teorii i badań psychologii w dziedzinie zarządzania ludźmi i organizacjami.
- Spojrzenie na swoją praktykę z perspektywy postulatów teoretycznych i określenie rezerw efektywności tkwiących w dostosowaniu do nich praktyki działania.

Co dokładnie daje szkolenie z psychologii biznesu?
Uczestnicy otrzymują następujące korzyści:
• mają świadomość swoich zasobów i tego nad czym muszą popracować,
• potrafią efektywnie zniwelować stres,
• widzą jak wyznaczać i realizować cele,
• potrafią zarządzać sobą w czasie.

Szkolenie ma formę wykładowo/warsztatową. Z pomocą trenera każdy uczestnik zdobywa konkretną merytoryczną wiedzę, którą zaczyna wykorzystywać w praktyce już na sali szkoleniowej podczas licznych ćwiczeń.

Udział w szkoleniu daje uczestnikom korzyści, między innymi takie jak:
• podniesienie poziomu samoświadomości,
• poznanie obszarów do pracy,
• umiejętność kontrolowania stresu,
• umiejętność współpracy z zespołem.


3. Analiza danych

Cztery dni – 4 400 zł

Dlaczego potrzebna jest wiedza w dziedzinie analizy danych?
• Analiza danych jest jednym z głównych priorytetów dla największych organizacji
• Rosnąca ilość ofert pracy w tej dziedzinie
• Rosnące stawki i wynagrodzenia dla specjalistów
• Zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego
• Zaawansowane metody eksploracji danych mają zastosowanie w większości branż i organizacji
• Analiza danych jest obecna w coraz większej ilości funkcji w organizacjach jak sprzedaż, finanse, kadry czy obsługa klienta.
• Bycie częścią procesu podejmowania najważniejszych decyzji w organizacjach
Analityk danych to osoba, której głównym zadaniem jest pozyskiwanie nowych, istotnych informacji i wiedzy z danych pochodzących z różnych źródeł.
Harvard Business Review określił zawód Data Scientist “najbardziej seksownym zawodem XXI wieku”. Żeby odnieść sukces w tej dziedzinie dobrze jest mieć nie tylko wyjątkowe zdolności analityczne i łatwość pracy z liczbami i danymi, ale także wysoka komunikatywność potrzebna w pracy z zespołami biznesowymi. Przydatne zwłaszcza na początku jest wykształcenie programistyczne i znajomość baz danych czy technik eksploracji danych, ale nie jest to konieczne i wielu znakomitych analityków przychodzi z wykształceniem biznesowym lub finansowym.
Zawartość kursu Analiza Danych - Podstawy, Teoria i Praktyka
Kurs jest podzielony na sekcje zawierającą wiedzą potrzebną do opanowania podstaw związanych z analizą danych.
Na początku nauczysz się podstawowych definicji związanych z analizą danych a także potrzebnej podstawowej wiedzy z zakresu analizy statystycznej, baz danych i hurtowni danych. Następnie kurs omówi procesy związanie z pozyskaniem, przygotowaniem i czyszczeniem danych. Po tym przejdziemy do właściwych czynności związanych z analizą i eksploracją posiadanych danych. Przejrzymy też dwa najbardziej podstawowe narzędzia, które powinien znać każdy początkujący analityk danych – Excel i SQL. Dla obydwu narzędzi przejrzymy teorię jak i praktyczne zastosowanie. Następnie omówimy wybrane z wielu dostępnych innych narzędzi i programów o których warto wiedzieć. Na koniec zagłębimy się w pięć wybranych obszarów zastosowań analizy danych w dzisiejszych organizacjach.
Po zakończeniu kursu, uczestnik będzie w stanie wskazać gdzie analiza danych może zostać wykorzystania. Jak również zastosować proces i narzędzia w oparciu o Excel i SQL do podstawowej analizy danych w różnych dziedzinach. Nabyta wiedza powinna być wystarczająca, żeby rozpoznać dalsze potrzeby i jeśli potrzeba zaplanować dalszą naukę w oparciu o wybrane narzędzia lub technologię.

4. Zamówienia publiczne
Dwa dni – koszt 1 600 zł

Zamówienia publiczne to element finansów publicznych obejmujący szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych, sposobów wyłonienia wykonawców oraz zasad zawierania umów). Procedury te często stanowią odmiany przetargu.

Co dokładnie daje szkolenie zamówień publicznych?
Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę w zakresie:
• sposobów ubiegania się o zamówienia publiczne,
• prawidłowego korzystania z Prawa Zamówień Publicznych,
• sporządzania oferty zwiększającej szanse na wygranie przetargu,
• kontrolowania przebiegu postępowania,
• najczęściej popełnianych błędów przez Wykonawców składających ofertę przetargową.

Szkolenie ma przede wszystkim formę warsztatową. Z pomocą trenera każdy uczestnik zdobywa konkretne umiejętności, które zaczyna wykorzystywać w praktyce już na sali szkoleniowej podczas licznych ćwiczeń.

Czego jeszcze nauczą się uczestnicy?
• aktualnych obowiązujących regulacji prawnych dotyczących zamówień publicznych,
• bezproblemowo zastosować prawo zamówień publicznych w praktyce,
zdobędą nowe kwalifikacje, cenione przez pracodawców


5. Budowanie zespołu.
2 dni – 1 000 zł

Budowanie zespołu to celowo zorganizowane zajęcia, które spowodują wzbogacenie relacji w grupie, budowanie tej grupy, integrowanie i nawiązywanie między jej członkami współpracy, zaufania, a nawet przyjaźni, poznawanie siebie nawzajem poza codziennym kontekstem.

Co dokładnie daje szkolenie z budowania zespołu?
Każdy z uczestników rozwinie następujące kompetencje:
• zapoznają się z etapami funkcjonowania zespołu,
• poznają jak zbudować efektywny zespół,
• poznają dynamikę grupową i elementy procesu grupowego,
• przećwiczą zachowania w zespole.

Szkolenie ma formę wykładowo/warsztatową. Z pomocą trenera każdy uczestnik zdobywa konkretną merytoryczną wiedzę, którą zaczyna wykorzystywać w praktyce już na sali szkoleniowej podczas licznych ćwiczeń.

Czego jeszcze nauczą się uczestnicy?
• przećwiczą udzielanie informacji zwrotnej,
• zdiagnozują swój styl komunikowania się na podstawie teorii C. G. Junga,
• określą własne czynniki motywujące i demotywujące,
• poznają aspekty monitorowania zadań w zespole i przekazywania informacji.


   AktualnościUżywamy cookies m.in. w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszej strony (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

LabNode.org Laboratory - Laboratorium informatyki, matematyki, chemii, mechaniki, elektroniki - mgr inż. Rafał Oleśkowicz