LabNode.org Laboratory - Laboratorium informatyki, matematyki, chemii, mechaniki, elektroniki - mgr inż. Rafał Oleśkowicz

Projekty unijne

Zapytanie o cenę dotyczące realizacji usługi specjalisty ds. zatrudnienia (staży)

zapytanie o cenę dot. realizacji specjalsity ds. zatrudnienia (staży) Zapytanie o cenę
dotyczące realizacji usługi specjalisty ds. zatrudnienia (staży) w wymiarze 540h:

w ramach projektu „W przyszłość nowych możliwości”
w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 
9.1 Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zamówienia jest indywidualne wsparcie specjalisty ds. zatrudnienia (staży) w wymiarze 540h (18 osób x 30h/os.):

a) Forma wsparcia: stacjonarna/mobilna/zdalna/indywidualna – w zależności od etapu realizacji wsparcia,
b) Liczebność i charakterystyka osób: 18 osób z niepełnosprawnościami, w tym mogą być: osoby z niepełnosprawnością intelektualną, sprzężoną, osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności,
c) Cel i zadania: indywidualna praca z Uczestnikiem/-czką, poszukiwanie dla nich miejsc stażu (telefonicznie lub przez bezpośrednie wizyty u pracodawców), odpowiednich dla uczestników pod względem posiadanej przez niech wiedzy i kwalifikacji, a docelowo znalezienie miejsc pracy dla uczestników projektu, w oparciu o IPD, tworzenie baz danych dotyczących kwalifikacji posiadanych przez Uczestników, informacji o wolnych miejscach pracy, analiza rynku pracy, negocjacje warunków stażu/pracy dla uczestników projektu oraz udzielanie pomocy pracodawcom w ustaleniu tych warunków, współpraca z komórkami analiz lokalnego rynku pracy w zakresie identyfikowania i przewidywania zmian gospodarczych oraz zapotrzebowania na pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami.
d) Harmonogram spotkań i podejmowanych działań będzie każdorazowo ustalany z Wykonawcą. 
e) Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.08.2018 r.

Spotkania będą odbywać się w godzinach pomiędzy godziną 8:00 a 21:00. Usługa będzie realizowana zdalnie lub w bezpośrednim kontakcie z uczestnikiem projektu na terenie powiatu gliwickiego, miasta Gliwic, Rudy Śląskiej, Zabrza.

Oferty można składać:
a) pocztą/kurierem lub osobiście na adres biura projektu: Jeleń Mirela Śląska Akademia Nauki i Rozwoju 43-200 Pszczyna, ul. Sznelowiec 2
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ilona.czyz@everest.com.pl lub magdalena.skalska@everest.com.pl Wykonawca zobowiązany jest przesłać skany podpisanych dokumentów tj. formularz oferty wraz z załącznikami.

Zapytanie o cenę dot. realizacji usługi specjalisty ds. zatrudnienia (stażu)Termin składania ofert mija w dniu 07.11.2018 r., o godz. 12:00. Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego.


   AktualnościUżywamy cookies m.in. w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszej strony (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

LabNode.org Laboratory - Laboratorium informatyki, matematyki, chemii, mechaniki, elektroniki - mgr inż. Rafał Oleśkowicz