LabNode.org Laboratory - Laboratorium informatyki, matematyki, chemii, mechaniki, elektroniki - mgr inż. Rafał Oleśkowicz
Żeby zwiększyć rozmiar czcionki wybierz z klawiatury Ctrl i + (plus) żeby zmniejszyć Ctrl i - (minus).

Doradztwo

Doradztwo zawodowe

Na warunkach określonych w umowie Beneficjent projektu zobowiązuje się zapewnić Uczestnikowi projektu następujące formy wsparcia*:


W ramach aktywizacji zawodowo- edukacyjnej osób młodych niepracujących:


a. Indywidualne Doradztwo Zawodowe: Identyfikacja potrzeb oraz diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, opracowanie Ścieżki Kariery (IPD) przy czynnym udziale uczestnika projektu (4h/os.);
b. Grupowe Doradztwo Zawodowe (12h/gr.);
c. Pośrednictwo pracy (wsparcie o charakterze ciągłym przez cały czas trwania projektu: poszukiwanie miejsc pracy zgodnie z posiadaną wiedzą i kwalifikacjami uczestników projektu, pomoc w szukaniu pracy z komputerem tj. w wysłaniu dok. aplikacyjnych, udostępnienie komputera z łączem internetowym w celu wyszukiwania ofert pracy).
d. Szkolenia zawodowe dostosowane do możliwości Uczestnika projektu zgodnie z IPD; Uczestnik projektu może wziąć udział w szkoleniu zawodowym, szkolenie zakończone zostanie egzaminem, po ukończeniu szkolenia Uczestnik szkolenia uzyska certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje, a także komplet materiałów szkoleniowych zgodnych z polityką równości szans;
e. Staż zawodowy (3 miesiące) dla co najmniej 10% Uczestników projektu – dobór miejsc stażowych będzie zgodny z ustaleniami zawartymi w IPD, predyspozycjami zawodowymi uczestników projektu oraz zgłoszeniami pracodawców. Na czas trwania stażu uczestnik objęty jest ubezpieczeniem NNW;
f. Wsparcie psychologa/coacha motywacyjnego/doradcy biznesowego/spec. ds. wizerunku 6h/UP

oraz następujące świadczenia:


a. Stypendium stażowe w wysokości 80% wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę, o
których mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 roku
b. Stypendium szkoleniowe – w wysokości 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczna liczba godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin zegarowych; w przypadku niższej miesięcznej liczby godzin szkolenia, wysokość stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
c. Zwrot kosztów dojazdu na miejsce realizacji poszczególnych form wsparcia;
d. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem oraz osobą zależną
W ramach aktywizacji zawodowo- edukacyjnej osób pracujących:
e. Indywidualne Doradztwo Zawodowe: Identyfikacja potrzeb oraz diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, opracowanie Ścieżki Kariery (IPD) przy czynnym udziale uczestnika projektu (4h/os.);
f. Pośrednictwo pracy (wsparcie o charakterze ciągłym przez cały czas trwania projektu: poszukiwanie miejsc pracy zgodnie z posiadaną wiedzą i kwalifikacjami uczestników projektu, pomoc w szukaniu pracy z komputerem tj. w wysłaniu dok. aplikacyjnych, udostępnienie komputera z łączem internetowym w celu wyszukiwania ofert pracy).
g. Szkolenia zawodowe dostosowane do możliwości Uczestnika projektu zgodnie z IPD; Uczestnik projektu może wziąć udział w szkoleniu zawodowym, szkolenie zakończone zostanie egzaminem, po ukończeniu szkolenia Uczestnik szkolenia uzyska certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje, a także komplet materiałów szkoleniowych zgodnych z polityką równości szans;
h. Wsparcie psychologa/coacha motywacyjnego/doradcy biznesowego/spec. ds. wizerunku 6h/UP* dotyczy projektu 1.2.1 "Czas na rozwój" realizowany na podstawie umowy nr UDA-POWR.01.02.01-24-0003/20-00, zawartej pomiędzy Śląska Akademia Nauki i Rozwoju 43-200 Pszczyna ul. Sznelowiec 2


   AktualnościUżywamy cookies m.in. w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszej strony (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

LabNode.org Laboratory - Laboratorium informatyki, matematyki, chemii, mechaniki, elektroniki - mgr inż. Rafał Oleśkowicz